• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ขอเชิญผู้ที่อยู่ในสายงานเทคโนโลยีชีวภาพทุกท่าน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพมืออาชีพ และเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ฟรี!!!

ขอเชิญผู้ที่อยู่ในสายงานเทคโนโลยีชีวภาพทุกท่าน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพมืออาชีพ และเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ฟรี!!!

รวม 5 หลกสตร สมบรณ 01

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
ขอเชิญผู้ที่อยู่ในสายงานเทคโนโลยีชีวภาพทุกท่าน
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพมืออาชีพ
และเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ฟรี!!!
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://www.facebook.com/naetckukps/photos/a.183583565006261/3325460960818490/?type=3&theater
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
082-8955291 (เกศรินทร์)
091-4961461 (นฤตยา)