• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • มก.เปิดรับบัณฑิตใหม่ (จบปี พ.ศ.2561-2563) เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ Reskill - Upskill ในปีการศึกษา 2563 (ภาคฤดูร้อน-ภาคต้น) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มก.เปิดรับบัณฑิตใหม่ (จบปี พ.ศ.2561-2563) เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ Reskill - Upskill ในปีการศึกษา 2563 (ภาคฤดูร้อน-ภาคต้น) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

S 102735942

ความรู้เป็นสิ่งสำคัญเสมอ
มก.เปิดรับบัณฑิตใหม่ (จบปี พ.ศ.2561-2563) เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ Reskill - Upskill ในปีการศึกษา 2563
(ภาคฤดูร้อน-ภาคต้น) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับสมัครด่วนทางออนไลน์ https://eduserv.ku.ac.th//sis/survey.php
ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 17 เม.ย.63

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์