• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวนิสิต
  • นิสิตที่ประสบปัญหาด้านการเงินและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สามารถแบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 3 งวด ผ่านระบบ ตั้งแต่ 22 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2563

นิสิตที่ประสบปัญหาด้านการเงินและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สามารถแบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 3 งวด ผ่านระบบ ตั้งแต่ 22 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2563

ad 064103 b