โครงการประกวดหนังสั้น วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ

a6741034410


โครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" เชิญชวนนิสิต นักศึกษา คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม
เข้าร่วมโครงการฯ  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2563 และกำหนดการประกาศผลรางวัล
ภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ covid-19)
  • คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ในสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดชั้นปี (1 คนสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) แต่หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม
  • ความยาวหยังสั้น 3-5 นาที และ short clip ความยาวไม่เกิน 1 นาที
  • เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 63
เพียงเข้าไปลงทะเบียนและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ที่ : https://forms.gle/6rtLigij9XHmxDYz8
แล้วส่งหนังสั้นมาตามอีเมล์ที่แจ้งไว้
 
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือติดต่อพี่เมย์ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 506