โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2563

S 4636691

สำหรับวิทยาเขต สามารถเข้าร่วมได้ที่วิทยาเขต
กลุ่ม 1 วันที่ 20 ส.ค. 63
กลุ่ม 2 พนักงานที่จะเกษียณอายุ วันที่ 27 ส.ค 63
สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ คุณนฤมล สุวรรณฤกษ์ โทร 0819548899 หรือ ภายใน 3163