• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีพระถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีพระถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

IMG 9964

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์