ม.เกษตร กพส. จัดพิธิหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563

IMG 8297

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามทางพุทธศาสนาของไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดสว่างชาติประชาบำรุง ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์   ภาพโดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์