• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • พิธีส่งตัวผู้สังเกตอาการและขอบคุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการจังหวัดนครปฐม

พิธีส่งตัวผู้สังเกตอาการและขอบคุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการจังหวัดนครปฐม

IMG 8180

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมในพิธีส่งตัวผู้สังเกตอาการและขอบคุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการจังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานลงนามในหนังสือรับรองยกเลิกการกักตัวและมอบของที่ระลึกแก่ผู้สังเกตอาการ พร้อมทั้งเป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานและกล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการขอบคุณที่เสียสละในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งทางจังหวัดนครปฐมได้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยฯ คือสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน เป็นสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการจากเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ Local Quarantine แห่งที่ 2 ของจังหวัดนครปฐม มาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งมีห้องพัก 48 ห้อง สามารถรองรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการจากเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จำนวน 96 คน พร้อมจำกัดบริเวณเป็นสัดส่วน แบ่งเป็นโซนสีเขียว สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป โซนสีเหลือง สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใน และโซนสีแดง สำหรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการเท่านั้น ณ สวนแสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์