ม.เกษตร กพส. มอบอุปกรณ์เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ ให้กับโรงเรียนสาธิตฯ

IMG 8089

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นตัวแทน มอบอุปกรณ์เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล​ ประถม​ และมัธยม​ จำนวน 20 ชุด ให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาที่กำลังจะเปิดเทอมในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์