ม.เกษตร กพส สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์แก่โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

IMG 8080

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย นางสาวพิมผกา ไชยยาเลิศ รักษาการแทนหัวหน้าสถานพยาบาล ได้เข้าไปสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคแก่คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดปลักไม้และโรงเรียนใกล้เคียง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนหันมาใส่ใจและป้องกันเชื้อโรคต่างๆ มากขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนก่อนการเปิดเทอมช่วงเดือนกรกฏาคมนี้

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์