• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้มีความประสงค์เช่าพื้นที่จำหน่ายรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ บริเวณลานสาวโห่ กองบริหารกิจการนิสิต

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้มีความประสงค์เช่าพื้นที่จำหน่ายรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ บริเวณลานสาวโห่ กองบริหารกิจการนิสิต