• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิทยาเขตกำแพงแสน ช่วงสถานการณ์โควิด-19

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิทยาเขตกำแพงแสน ช่วงสถานการณ์โควิด-19

IMG 7844

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี หัวหน้าส่วนงานต่างๆ ให้การต้อนรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิทยาเขตกำแพงแสนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำเยี่ยมชมอุดหนุนสินค้าเกษตรจากเกษตรกร​ ราคาพิเศษ ในกิจกรรม "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยเกษตรกร เกษตรกรช่วยผู้บริโภคสู้ภัย COVID-19" ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 และลานเอนกประสงค์อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์