ม.เกษตร กพส. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ประจำปี 2563

IMG 7530

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณลานโถงด้านหน้าอาคารชูชาติ กำภู

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์