• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

cornation day