• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กพส. ร่วมกับจังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการจากเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ Local Quarantine แห่งที่ 2

ม.เกษตร กพส. ร่วมกับจังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการจากเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ Local Quarantine แห่งที่ 2

ba6a2f1be936309e1204712cde812ca2f96708aab93c0d449dbb15a17e2746c7

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้ร่วมกับจังหวัดนครปฐม นำโดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการจากเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ Local Quarantine แห่งที่ 2 ของจังหวัด โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้ความร่วมมือในการใช้สถานที่อาคารพัก พุม ขำเกลี้ยง ซึ่งมีห้องพัก 48 ห้อง รองรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการจากเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จำนวน 96 คน พร้อมจำกัดบริเวณเป็นสัดส่วน แบ่งเป็นโซนสีเขียว สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป โซนสีเหลือง สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใน และโซนสีแดง สำหรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมเพื่อเป็นห้องปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อีกด้วย โดยในวันนี้มีการเตรียมความพร้อมขั้นตอนปฏิบัติงาน การสั่งการ กำกับภารกิจ การสั่งการด้านการแพทย์ การตรวจวัดร่างกาย การรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาหาร เพื่อรองรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการ ซึ่งในขณะนี้มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับสถานที่กักกันผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการจากเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ Local Quarantine เป็นการแยกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงออกจากชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้าง ขณะนี้ทางจังหวัดได้จัดตั้ง Local Quarantine จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง, แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม อำเภอกำแพงแสน, โรงพยาบาลบางเลน อำเภอบางเลน และวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข อำเภอนครชัยศรี สามารถรองรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการจากเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นเพียงการรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและมีอาการไข้จะถูกส่งไปตรวจรักษายังโรงพยาบาลตามขั้นตอนโดยตรง สำหรับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ รักษาหายและกลับบ้านได้แล้ว 19 คน คงเหลือผู้ป่วยกำลังรักษาในโรงพยาบาล 4 คน รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 23 คน มีผู้ที่เฝ้าระวังต้องกักตัวเองที่บ้านครบ 14 วัน 2,589 คน และอยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 184 คน

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์