• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ