ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดกองบริหารทรัพย์สิน