• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา