ม.เกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

281183

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 19 คน เนื่องด้วยคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาดูงานทางด้านการเกษตรในประเทศไทยสำหรับ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 17 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์