• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินการฉีดน้ำลดฝุ่นละออง หลังจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินการฉีดน้ำลดฝุ่นละออง หลังจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน

S 9330704

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินการฉีดน้ำลดฝุ่นละอองภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิต บุคลากรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ท่านใดที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ผู้สูงวัย เด็ก และสตรีมีครรภ์ ควรงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง เนื่องจากจะทำให้สูดควันพิษเข้าไป สามารถป้องกันด้วยการสวมหน้ากาก  N95 หรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยลดการสูดฝุ่นละอองได้ในระดับหนึ่ง และอย่าตื่นตระหนกมากเกินไป คาดว่าหากสภาพอากาศอยู่ในภาวะปกติ สถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศก็จะคลี่คลายลง

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์