ตารางช่วงวันดอกบานของต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2562

007

ประชาสัมพันธ์ข่าวดี!! ช่วงวันดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานมาแล้ว นิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป สามารถมาถ่ายภาพคู่กับต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ได้กันตามช่วงเวลานี้เลยค่ะ

ทำนาย ณ วันพุธที่ 30 ม.ค. 62 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจะอัพเดตให้ทราบต่อไป