• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะทำงานพัฒนาสถาบันการเรียนรู้มิตรผลฯ (Mitr Phol Modern Farming Academy) เยี่ยมชมการเรียนและฝึกอบรมด้านพืชไร่

ม.เกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะทำงานพัฒนาสถาบันการเรียนรู้มิตรผลฯ (Mitr Phol Modern Farming Academy) เยี่ยมชมการเรียนและฝึกอบรมด้านพืชไร่

IMG 37

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต้อนรับคณะทำงานพัฒนาสถาบันการเรียนรู้มิตรผลเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ (Mitr Phol Modern Farming Academy) เยี่ยมชมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน และเยี่ยมชมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตร ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์