• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ร่วมหารือข้อตกลงนักเรียนแลกเปลี่ยน Senior High School af Sakado University of Tsukuba

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ร่วมหารือข้อตกลงนักเรียนแลกเปลี่ยน Senior High School af Sakado University of Tsukuba

20190129 ๑๙๐๑๒๙ 0002

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณชพงศ์ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมหารือกับอาจารย์ Kenichi Yoshida จาก Senior High School af Sakado University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ในการเเลกเปลี่ยนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์