พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 17 ปี

DSC 6573

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 17 ปี และมี นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในช่วงเช้า เป็นพิธีสงฆ์ และพิธีมอบรางวัลบุคลากรเชิดชูเกียรติด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ด้านผู้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร 2.ด้านเสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้งานสำเร็จสัมฤทธิ์ผล 3.ด้านทำงานเป็นทีม 4.ด้านผู้บริหาร ลำดับถัดไปเวลา 11.20 น. จะเป็นพิธีปาฐกถาพิเศษ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์     ภาพโดย: นายถาวร คล้ายวงศ์