โครงการเดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 7

IMG 4337

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 04.00-09.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดโครงการเดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และจังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 40 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งปัจจุบันการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เป็นที่นิยมแพร่หลายและมีการจัดการแข่งขันในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ด้วยเป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมมากนัก จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มเยาวชน คนวัยทำงานและผู้สูงอายุ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้รวมระยะทางการแข่งขัน 3.5 กิโลเมตร ซึ่งมีชมรม สโมสร และกลุ่มนักวิ่งต่างๆ สนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 8,000 คน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์

ภาพมุมสูงและวีดีโอมุมสูง โดย: นายวินัย จอมแก้ว 

สามารถดาวน์โหลดได้ลิ้งค์ที่แนบให้นี้: https://drive.google.com/drive/folders/1yMhXrg1XykG_qd7ykaaFdKqPmSJN_Y_u?usp=sharin

รูปภาพประจำจุดต่างๆ จากชมรมโฟโต้: https://drive.google.com/drive/folders/1e_DwCO_CbXZ1UzylsHrFgmjYSEZEb0Nh 

รูปภาพประจำจุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน: https://drive.google.com/drive/folders/1dfg943eUXxTxjHN5DrnIDF3_a1X30sIj?usp=sharing 

รูปภาพภายในงานทั้งหมด: https://drive.google.com/drive/folders/1wxJ9ZWGj7t257bo1tAZnFUZgYja4tqB4?usp=sharing