รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เปิดงานราตรีเขียว-ม่วง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน

DSC 7754

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดงานราตรีเขียว-ม่วง โดยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกชั้นปีได้เเสดงความสามารถในการแสดงต่างๆ และเพื่อให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์