รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 4086

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากร เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์