• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รับมอบทุนการศึกษาจากผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (CTOC)

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รับมอบทุนการศึกษาจากผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (CTOC)

 

IMG 4080

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รับมอบโล่แสดงความขอบคุณจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลการฝึกความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากลแบบทวิภาคี ไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้รหัส JOINT STRIKE 19 พร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา จาก นาวาอากาศเอกกฤตพัฒน์ เชื้อบุญ รองผู้อำนวยการกองการฝึก และ นาวาอากาศตรีประเสริฐ โคตรมุงคุณ ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลการฝึกความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากลแบบทวิภาคี ไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีนฯ ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์