• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดการรับบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดการรับบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 4 จังหวัดราชบุรี

jjf 2

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณและร่วมพิธีเปิดการรับบริจาคโลหิตจังหวัดนครปฐม โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ขอมอบประกาศเกียรติคุณแก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องด้วยเป็นสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือและมีนิสิตบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ณ โรงฝึกพละโรงยิมเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์