• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กพส. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน

ม.เกษตร กพส. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน

IMG 3910

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๒๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นาย พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล เลขารองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ที่บริเวณลานจอดอากาศยาน โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย พลอากาศตรีสุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ โดย มี นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และ ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการโรงเรียนการบิน และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตวีรมหากษัตริย์ และเหล่าทหารที่ได้สละชีวิต เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยและแผ่นดินไทยให้ดำรงความเป็นชาติที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นมรดกตกทอดตราบจนทุกวันนี้ พร้อมทั้งเป็นการย้ำเตือนให้ทหารทุกคนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่เพื่อประเทศ ชาติและประชาชน

สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เป็นพิธีทางทหารที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย ซึ่งทหารทุกคน อาทิ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจำการ จะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี ยังถือเป็นวันยุทธหัตถี หรือ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย การทำยุทธหัตถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถือเป็นกลยุทธที่นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ เป็นยอดแห่งชัยมงคล และเป็นครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ชาติไทย นอกจากนี้ ยังเป็นวีรกรรมครั้งสำคัญที่ทำให้พระเกียรติยศของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็น ที่เลื่องลือไปไกล เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ชาตินักรบอย่างแท้จริง เป็นผู้นำที่กล้าหาญและมีฝีมือการรบที่เก่งกาจจึงทำให้ทรงรบชนะมาโดยตลอด และยังเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าไม่มีข้าศึกใดกล้ายกทัพมารุกรานไทยนานถึง ๑๕๐ ปี

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์