ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

IMG 3843

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ เทพสาร รักษาการเเทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วางพานพุ่มดอกไม้สดงานพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องด้วยมติคณะรัฐมนตรี กำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี และให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี แทนวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติยศให้ปรากฏ ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์