ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

S 8962130

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายมนัส ศรีละออ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์