รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Yangzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

IMG 3743

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yangzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตกำแพงแสน และหารือความร่วมมือใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์