อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 3691

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน  ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์