• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้โอวาททีมนักกีฬาวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้โอวาททีมนักกีฬาวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

DSC 5775

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้โอวาทแก่นักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 โดยการแข่งขันในปีนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขันจำนวน 32 ชนิดกีฬา ซึ่งมีผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จำนวน 128 คน เจ้าหน้าที่ 18 คน และนักกีฬา 561 คนจากทุกวิทยาเขต ในส่วนของวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีบุคลากรและนิสิตเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยดังนี้ 1. ผู้จัดการทีม จำนวน 8 คน  2. ผู้ฝึกสอน จำนวน 5 คน 3. นักกีฬา จำนวน 120 คน จากจำนวน 21 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1. มวยไทยสมัครเล่น จำนวน 1 คน 2. เพาะกายและฟิตเนส จำนวน 8 คน 3. แฮนด์บอล จำนวน 15 คน 4. ว่ายน้ำ จำนวน 2 คน 5. รักกี้ฟุตบอล จำนวน 2 คน 6. เรือพาย จำนวน 37 คน 7. ฮอกกี๊ จำนวน 13 คน 8. กอล์ฟ จำนวน 5 คน 9. ปีนหน้าผา จำนวน 5 คน 10. ดาบสากล จำนวน 2 คน 11. แบดมินตัน จำนวน 1 คน 12. วอลเลย์บอล จำนวน 2 คน 13. เทควันโด้ จำนวน 2 คน 14. ปันจักสีลัต จำนวน 5 คน 15. ดาบไทย จำนวน 1 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบทุนสนับสนุนแก่นักกีฬามหาวิทยาลัยในแข่งขันปีนี้ จำนวน 50,000 บาท ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง อาคารชูชาติ กำภู 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์