• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครปฐม มอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2561

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครปฐม มอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2561

IMG 3309

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาก ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครปฐม โดยทางธนาคารได้ขอมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการรับจองร้านค้างานเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์