คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 3294

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.40 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์