ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562

IMG 3174

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 14.15 น. ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์