รักษาการแทนคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าพบมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562

JAK 9614

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู และเข้าพบสวัสดีปีใหม่ นายวิโรจนน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ณ อาคารชูชาติ กำภู

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุบลพิทักษ์   ภาพจาก: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา