• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธีฉลองหอพระพุทธาภิบาลประทานพร และทำบุญปีใหม่ 2562 ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธีฉลองหอพระพุทธาภิบาลประทานพร และทำบุญปีใหม่ 2562 ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

IMG 3087

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมพิธีฉลองหอพระพุทธาภิบาลประทานพร และทำบุญปีใหม่ 2562 ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์