มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดงานขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2561

27pr 034

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2561 ให้กับอาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้ร่วมกันทำงาน กิจกรรมต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา กิจกรรมประกอบด้วย การสัมมาทิฐิภิรมย์ ของส่วนงาน ของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ชมวีดีทัศน์กิจกรรมวิทยาเขตกำแพงแสน  ในรอบปี พ.ศ. 2561 การแสดงของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ขับร้องเพลงสวัสดีปีใหม่ และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวขอบคุณบุคลากร และอวยพรวันปีใหม่ 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย