ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและบุคลากรร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 2794

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองทั้ง 4 กอง ได้แก่ กองบริหารทั่วไป กองบริการกลาง กองบริหารวิชาการและนิสิต กองบริหารวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้างานและบุคลากรร่วมกันอวยพรและขอพรพร้อมทั้งมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์