รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีปิด "โครงการจัดการแข่งขัน KU Data Science Boot Camp 2018 ครั้งที่ 2"

IMG 2790

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้าร่วมพิธีปิด "โครงการจัดการแข่งขัน KU Data Science Boot Camp 2018 ครั้งที่ 2" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติการ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันทางด้านวิทยาการข้อมูลหรือ Data Sicence เป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสูง เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยมรความตื่นตัว พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะความรู้ในด้านที่พร้อมนำไปใช้ได้ในอนาคต โดยโครงการนี้ได้เปิดโอกาศให้นิสิตนักศึกษาต่างสถาบันเข้าร่วมการเเข่งขันเพื่อเเสดงให้เห็นว่า Data Sicence เป็นศาสตร์ที่ทุกคนให้ความสนใจ ณ ห้องคอนเวนชั่น สวนแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์