มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ

IMG 2719

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามครั้งนี้เพื่อความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับกลุ่มนิสิต เกษตรกร และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษาภายใต้การดูแลของกลุ่มงานมิตรผล และการบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน เป็นต้น ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์