พิธีเปิดงานมหกรรมความสมารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)

 

IMG 2597

 

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1 และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมความสมารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2561  

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์