รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส

IMG 1874

 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส ซึ่งได้มีความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรในโครงการ Erasmus+ International Credit Mobility - Merging Voices โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส เดินทางเข้ามาร่วมโครงการฯ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Fitness Assessment and Exercise Prescription for Elderly ระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์