ม.เกษตร กำแพงแสน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "KU-KM Best Practice Awards" และรางวัล "KU-KM Mart Awards"

IMG 1769

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผลงานการจัดการความรู้ "KU-KM Best Practice Awards" และรางวัล "KU-KM Mart Awards" ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีการสรุปผลรางวัลจากการประกวด "KU-KM Best Practice Awards" และ "KU-KM Mart Awards" ดังนี้

  1. KU-KM Best Practice Awards
  2. KU-KM Mart Awards

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์