พิธีเปิดการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

 

IMG 1391

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดสัมมนาและการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีการเปิดการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน โดยช่วงเวลา 09.30 น. ได้มีพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และช่วงเวลา 10.00 น. ได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ตามรอยพระยุคลบาท" ต่อมาเวลา 11.00 น. มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "อุตสาหกรรมทางการเกษตร 4.0 " โดย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์