รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิก เยี่ยมชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

5Dec18 06

เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ นายจูแซ กงดูกัว อันตูนียู ปาแชกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิกและคณะ จำนวน 6 ท่าน เยี่ยมชมงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐโมซัมบิกมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีความร่วมมือระหว่างกันในหลายสาขาทั้งด้านการค้า และการลงทุน ร่วมไปถึงด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน