พิธีเปิดงานการประกวดแมวพันธุ์ไทยฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

DSC 0862

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดประกวดแมวพันธุ์ไทย และพันธุ์ต่างประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์กำแพงแสน กล่าวรายงาน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานพระอนุญาตให้เชิญแบบอักษรพระนาม จ.ภ. จารึกบนถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดแมวไทยและแมวสายพันธุ์ต่างประเทส จำนวนทั้งหมด 3 ถ้วยรางวัล ซึ่งการจัดงานปีนี้ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานการประกวดแมวพันธุ์ไทยแมวพันธุ์ต่างประเทศเป็นการดำเนินการจัดการประกวด ครั้งที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์เป็นผู้ริเริ่มโครงการ โดยได้รับความร่วมมือกับบ้านแมวสี สวัสดีชมรมสวัสดี Cat Club โดยจัดการแข่งขันการประกวดแมวไทย การประกวดแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ รุ่นอายุ 4 ถึง 8 เดือนและรุ่นอายุ 8 เดือนขึ้นไป และแมว ขวัญใจ KU มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแมวบ้านอนุรักษ์แมวไทยและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างมาตรฐานสายพันธุ์แมวทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศอีกทั้งเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เลี้ยงแมวคำนึงถึงสุขภาพของแมวมากยิ่งขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์